Overshine

Organický certifikát

Biokontroll Hungária je neziskovou organizací, která patří mezi nejvýznamnější organizace kontroly kvality organických a bio produktů v EU.

Níže naleznete kompletní seznam produktů BIOLA, které získaly úplné nebo částečné potvrzení svého organického původu. Základní význam slova „organický“ je „mající původ v živých rostlinách či zvířatech“. Jinými slovy při pěstování organických rostlin mohou být použity pouze přírodní hnojiva či pesticidy.

Certifikát kvality - ISO 9001:2008

Mezinárodně platná norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO), jejímž cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality. ISO 9001:2008 je poslední verzí normy, vydané a platné od 14. listopadu 2008. Certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, zaručuje, že systém řízení kvality je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO 9001.

Její požadavky jsou založeny na následujících osmi podstatách řízení:
  • organizace se orientuje na zákazníka
  • schopnost vést
  • angažovanost lidí
  • zajištění procesního přístupu
  • systematický přístupu k řízení
  • konkrétní přístup k rozhodování
  • vzájemně prospěšný vztah s dodavateli
  • neustálé zlepšování

Demeter certifikát

Démétér byla řecká bohyně plodnosti země a rolnictví. Dnes je DEMETER ochrannou známkou, označující produkty certifikovaného biodynamického zemědělství. Značku DEMETER mohou pouze použít přísně kontrolovaní a také smluvně vázaní partneři. Komplexní proces ověřování zajišťuje přesné dodržování Mezinárodních Demeter standardů pěstování a zpracování – samozřejmě vedle příslušných organických a ekologických předpisů jednotlivých zemí. A to na každém kroku – od zemědělské výroby přes zpracování až po konečné zabalení produktů. Požadavky Demeter certifikátů jsou přísnější než jakékoli vládní normy. Nejenže zabraňují použití syntetických hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin v zemědělské rostlinné výrobě nebo umělých přísad během zpracování, ale také vyžadují velmi specifická opatření k posílení životních procesů v půdě a rostlinách. Demeter zemědělci a zpracovatelé aktivně přispívají k budoucnosti. A jejich výsledek stojí za to – vytvářejí zdravé potraviny s výraznou chutí, skutečné „potraviny s charakterem“. DEMETER je značka, které můžete důvěřovat.

V kosmetice existují 3 úrovně certifikace Demeter – základní úrovní je, že organický nebo bio produkt obsahuje Demeter složky (tedy extrakty připravené dle Demeter standardů). Existují ještě 2 úrovně kvality a certifikace – pokud produkt obsahuje více než 66 % Demeter složek a více než 90 % Demeter složek.

You cannot copy content of this page / Nemůžete kopírovat obsah